Giluitis, Giluičių ežeras, yra Alytaus rajone, vienas kilometras į vakarus nuo Simno, į šiaurę nuo Kazlų Rūdos --  Alytaus geležinkelio ir Marijampolės -- Alytaus plento. Plotas 235 ha. Ilgis (iš šiaurės į pietus) 2,7 km. Didžiausias gylis 22 m yra ežero pietuose. Ežeras susidaręs ledo išgulėtoje dauboje, yra subrendimo stadijos. Kranto linijos ilgis 8,9 km.  Gana vingiuota, ypatingai vakaruose. Pietiniai ir vakariniai (pietinėje dalyje) krantai aukšti, rytiniai ir šiauriniai--žemi. Intakai Giluitė, Kriaušius ir Ylyčia, išteka Simnyčia į Simno ežerą. Vandens skaidrumas 2,5-3 metrai. Gyvena  žuvys: kuojos, ešeriai, lydekos, lynai, karšiai, seliavos, plakiai, karpiai, vėgėlės, karosai, raudės, aukšlės, pūgžliai. Bandyta įveisti sykų, peledžių. Peri viena nebylių gulbių pora. Kai kuriais metais peri želmeninių žąsų pora. Ežere gyvena kelios bebrų šeimos. Yra audinių, ūdrų. 1996—2005 metais ežerą tyrinėjo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Zoologijos katedros docentas Egidijus Bukelskis. Didžiulę žalą ežerui padarė XX a. aštuntajame dešimtmetyje pastatyta vandens kėlimo stotis, pumpuojanti vandenį iš melioracijos sistemų į Giluitį.

 

Žiūrėkite vietovės žemėlapius

 

Papasakokite apie Giluitį

               Giluitis

                           Už ežero—Giluičių kaimas

                        Kitapus ežero Simnas

     Žvilgsnis iš pietų į Šiaurę. Už ežero Skiturių ir Pasimnių kaimai

                          Giluičio  šiaurės vakarų dalis

Simo Kupčinsko nuotraukos

© Nurodyti www.giluitis.com

           giluitis@giluitis.com

 

 

 

2001 metai. Trečias tūkstantmetis. XXI amžius. Banguoja nuo amžių mėlynas Giluitis. Tebestūkso  Giluičių  piliakalnis. Tebėra  Giluičių kaimas. Ir jo žmonės.